129. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2005. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Kenesei István: A nyelvelmélettől a nyelvművelésig. A nyelvészet egységéről és változatosságáról

Kiss Jenő: A magyar nyelv és az Európai Unió

Heltai Pál: A fordító és a nyelvi normák II.

Nép és nyelv

Szabó József: A nyelvjárás és az irodalmi nyelv helyzete és szerepe német Svájcban, különös tekintettel az iskolai oktatásra

A nyelvtudomány műhelyéből

Bańczerowski Janusz: A pozitív érzelmek konceptualizálásának néhány kérdése

Laczkó Krisztina: A névmási rendszer funkcionális keretben II.

Markó Alexandra: „Szavak nélkül”. Nonverbális vokális közlések fonetikai elemzése

H. Varga Márta: A ’hiány’-t jelentő denominális fosztóképzős melléknevek szemantikai ellentétpárjai

Kisebb közlemények

Csorba Dávid: Bibliai vonatkozású paratagmák mint az egyházi írásértelmezés toposzai

Veszelszki Ágnes: Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: „Lapi lapi, cserelapi”

Szemle

Szathmári István: Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Ördög Ferenc: Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához (Ismerteti: Büky László)

Mária D. Mátai: Kleine ungarische Sprachgeschichte (Ismerteti: Szathmári István)

Kiss Lajos: Magyar írók a térképről (Ismerteti: Szathmári István)

Folyóiratunknak ez a száma
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával jelent meg.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT