145. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2021. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Pethő József: Búcsú Szathmári Istvántól

Heltainé Nagy Erzsébet: Emberséget és tudományt tanultunk tőle. Emlékezés Szathmári Istvánra, a Tanárra

A nyelvtudomány műhelyéből

Veszelszki Ágnes: Fertőző összeesküvés-elméletek. A koronavírus körüli konteók mint mémek

Szili Katalin: Akcióminőség vagy lexikai aspektus? II. (Problémafelvetések a magyar akcióminőségek kapcsán)

Bóna Judit – Váradi Viola: A beszédtempó és az artikulációs tempó gyermekek és kamaszok beszédében a beszédtípus és a mértékegység függvényében

Huszár Anna – Krepsz Valéria: A beszélőn belüli variabilitás alakulása a beszédtípus, a szövegbeli helyzet és az életkor mentén

Szabó Éva: Az egyidejű beszéd pragmatikai funkciója politikai vitaműsorokban

Szó- és szólásmagyarázatok

Balázs Géza: A képesfák, szentfák szóhagyománya: faképnél hagy

Rácz János: A harcsák neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

Szemle

Kontra Miklós: Felelős nyelvészet. Felelős nyelvészet, avagy a nyelvészet és nyelvészek felelőssége (Ismerteti: Jánk István)

Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is! Válogatott nyelvművelő cikkek 2009–2019 (Ismerteti: Horváth Péter Iván)

A Nyelvőr hírei

Mártonfi Attila – Nagy József – Sólyom Jenő: Az újonnan felfedezett (104–118-as rendszámú) kémiai elemek magyar elnevezése

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap,
az Anyanyelvápolók Szövetsége
és a Magyar Nyelvőr Alapítvány.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT