145. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2021. április–június

TARTALOMJEGYZÉK

Balázs Géza: Kemény Gábor (1948–2021) Fájó szívvel, egy elmaradt jubileum kapcsán…

Nyelv és stílus

Adamikné Jászó Anna: Jókai első, a szabadságharc előtti novellái. Retorikai-nyelvi elemzés

Nyelv és iskola

Constantinovits Milán: Szülők, pedagógusok és diákok. A heterogén célcsoportok megszólításának retorikai stratégiája

A nyelvtudomány műhelyéből

Nagy Marianna: A félreértések fogalmi alapú megközelítése és az intuíció, az introspekció helye a vizsgálatukban

H. Tomesz Tímea: Verbális és vizuális alakzatok a 2019-es Super Bowl reklámjaiban

Varga Mónika: Nem lévél [!] új a nap alatt – a létige egy sajátságos alakja nyomában

Pankovics Gergő:Az ige jelentésének összefüggése az igei vonzatstruktúrával

Szöllősy Éva: Mit tegyünk – lexikográfiánk adósságainak törlesztésére?

Szó- és szólásmagyarázatok

A. Molnár Ferenc: Ady Endre egy szaváról (dancs)

Szemle

Берегсасі Аніко – Черничко Степан: Гроші та (мовна) політика. Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття. Beregszászi Anikó – Csernicskó István: Pénz és (nyelv)politika. A nyelvpolitika vizuális konstrukciója a bankjegyeken a mai Kárpátalja területén (Ismerteti: Bárány Erzsébet és Gazdag Vilmos)

A Nyelvőr hírei

Laczkó Krisztina: Újjáalakult az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága

Magyar Nyelvőr állandó támogatója
az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága.

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap,
az Anyanyelvápolók Szövetsége
és a Magyar Nyelvőr Alapítvány.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT