127. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515

2003. január–március

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Fülöp Lajos: Fábián Pál nyolcvanéves

Bańczerowski Janusz: A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya

Zimányi Árpád: A szaknyelvi helyesírás-tervezés újabb feladataiból

Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat és Európa

Bene Annamária: A felső magánhangzók hosszúsága

Nép és nyelv

Rácz János: Keserű növények – keserű nevek

Nyelv és iskola

Szikszainé Nagy Irma: Gondolatok a szövegértő olvasásról A. Jászó Anna cikke kapcsán

Szabó József: A dialektológia és az iskolai oktatás kapcsolatának vizsgálata Németországban és Ausztriában

A nyelvtudomány műhelyéből

Iványi Zsuzsa: A „nyelvemen van” jelenség német és magyar nyelvű beszélgetésekben

Takács Szilvia: Szövegépítkezés a ráolvasó imádságokban

Kisebb közlemények

Érsok Nikoletta Ágnes: Írva csevegés – virtuális írásbeliség

Molnár András: Pejoratív értelem a -Vdik, -(V)kVdik, -skVdik képzők körül

Szó- és szólásmagyarázatok

A. Molnár Ferenc: Kiveti a drágát a hasából

A. Molnár Ferenc: Dongába dönt, maradt, volt

Szemle

Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája (Ismerteti: Péter Mihály)

Szabó Zoltán (szerk.): „Arany-alapra arannyal”. Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió stílusáról (Ismerteti: Szikszainé Nagy Irma)

Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig (Ismerteti: Laczkó Mária)

Gyula Décsy: The Linguistic Identity of Europe (Ismerteti: Hegedűs József)

Balázs Géza: Nyelvünkben a világ (Ismerteti: Fodor István)

Boda István Károly–Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok (Ismerteti: Szabó Zoltán)

A Nyelvőr hírei

Markó Alexandra: Beszédkutatás 2002 tudományos ülésszak

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT