147. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2023. július–szeptember

TARTALOMJEGYZÉK

„Sokan belefulladtak már a metaforák tengerébe.” Tánczos Vilmos néprajzkutatót kérdezi Balázs Géza

TANULMÁNYOK

B. Kovács István: A hősi küzdelem. Szemelvények az elveszettnek hitt magyar hőseposzból – magyarázatokkal

Czopf Áron: Közelítés a csend politikaelméletéhez

Skrobák Eszter: A százarcú hazugság. A hazugság magyar nyelvi képe a testesültség szempontjából

Cs. Jónás Erzsébet: Nyelvhasználati és keretszemiotikai változások az újrafordításokban

NYELV ÉS ISKOLA

Acsai Roland: Hogyan tanítsuk? Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem

Halmai Tamás: „Mindig megalázó, ha meggyilkolnak minket.” Kertész Imre: Világpolgár és zarándok

SZEMLE

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Balázs Géza „hármaskönyve”

Verebélyi Kincső: Balázs Géza: Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések

Verebélyi Kincső – Voigt Vilmos: Balázs Géza: A művészet és a nyelv születése

Voigt Vilmos: Balázs Géza: Folklór és nyelv

Tuba Márta: Adamikné Jászó Anna: 33 retorikai elemzés

NYELVŐR-HÍRMONDÓ

Minya Károly: A Nyelvőr postája

Karádi Zsolt: Minya Károly köszöntése 60. születésnapján

Szarvas Gábor-emlékszoba Adán

Tóth Szergej (1955–2023)

Pomogáts Béla (1934–2023)

Új szavak, kifejezések

TELJES SZÁM LETÖLTÉSE

Folyóiratunknak ezt a számát támogatta:

Petőfi Kulturális Ügynökség

és a Nemzeti Kulturális Alap.

ISSN (nyomtatott) 0025-0236

ISSN (webváltozat) 1585-4515

© MNYKNT, Magyar Nyelvőr

Készítette: WEBOSOFT