133. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515 2009. október-december TARTALOMJEGYZÉK Nyelvművelés Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar segédige + igenév szerkezet szemantikája Biró János: Az igei alaptagú határozós szerkezetek -ás, -és képzős alakjainak írásmódja Nyelv és stílus Büky...