140. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2016. január–március TARTALOMJEGYZÉK Nyomárkay István: Egy téves kritika rövid cáfolata a Tripartitum magyar, horvát és német nyelvű fordításának szöveghűségéhez Veres Balázs, Ivan Pergošić és August Wagner fordítása alapján Tolcsvai Nagy...