141. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515 2017. július–szeptember TARTALOMJEGYZÉK A határon túliak államnyelvoktatásáról Tolcsvai Nagy Gábor: Az államnyelv oktatása a határon túli magyar régiókban. Nyelvpedagógiai elemzés Vančo Ildikó: A szlovák nyelv tanítása szlovákiai magyar...