145. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515 2021. április–június TARTALOMJEGYZÉK Balázs Géza: Kemény Gábor (1948–2021) Fájó szívvel, egy elmaradt jubileum kapcsán… Nyelv és stílus Adamikné Jászó Anna: Jókai első, a szabadságharc előtti novellái. Retorikai-nyelvi elemzés Nyelv és iskola...

145. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2021. január–március TARTALOMJEGYZÉK Pethő József: Búcsú Szathmári Istvántól Heltainé Nagy Erzsébet: Emberséget és tudományt tanultunk tőle. Emlékezés Szathmári Istvánra, a Tanárra A nyelvtudomány műhelyéből Veszelszki Ágnes: Fertőző...

144. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515 2020. október–december TARTALOMJEGYZÉK A nyelvtudomány műhelyéből Honti László: A magyar nyelv 1. személyeket jelölő morfémái Gósy Mária: Szóidőtartamok ismétlésben és spontán beszédben gyermekeknél H. Varga Márta: Igemód és mondatmód. A...

144. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515 2020. július–szeptember TARTALOMJEGYZÉK A nyelvtudomány műhelyéből Szili Katalin: Akcióminőség vagy lexikai aspektus? I. (Problémafelvetések a magyar akcióminőségek kapcsán) Kuna Ágnes: Változás az orvos-beteg kommunikációban. Változó...

144. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515 2020. április–június TARTALOMJEGYZÉK Kazinczy és kora Tolcsvai Nagy Gábor: Kazinczy kétszáz éve Pethő József: Metaforizáció és nyelvszemlélet a nyelvújítás diszkurzusában Szilágyi Márton: Nyelvek és nyelvi rétegek Kazinczy...

144. évfolyam 1. szám

ISSN 1585-4515 2020. január–március TARTALOMJEGYZÉK Nyelv és stílus Tátrai Szilárd – Ballagó Júlia: A stílustulajdonítás szociokulturális szituáltsága. Funkcionális kognitív pragmatikai megközelítés A nyelvtudomány műhelyéből H. Varga Márta: A szófajjelölő...